:סימלטור ניתוק תושבות

להלן “סימלטור ניתוק תושבות” לחישוב ההפרש בין סכומי מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי שיחולו בישראל בגין הכנסות  עבודה או מעסק מחוץ לישראל ככל שהנישום נחשב כתושב בישראל (ללא ניתוק תושבות מלא מישראל) לבין סכומי המס וביטוח לאומי שיחולו בישראל ככל שהנישום מבצע  ניתוק תושבות מלא מישראל 

חשוב לציין כי חישוב המס וביטוח לאומי לגבי הכנסות מחו”ל הוא משימה מורכבת שתלויה במספר רב מאד של נתונים ונסיבות והסימלטור אינו מכסה את כלל האפשרויות. על כן, יש לעשות בסימלטור שימוש ככלי עזר בלבד ולא כחישוב מדוייק או ממצה ו/או כיעוץ משפטי

יש למלא את כלל התאים להלן. ככל שהסכום הוא אפס יש לכתוב 0. יש לשים לב למטבע (דולר או שקל חדש)

[tax-calculator]