פרסומי התקינה החשבונאית הבינלאומית הקשורים לדיווח הכספי – שנת 2022

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות תקנים חדשים, הצעות לתקנים חדשים, החלטות סדר יום ונושאים קשורים נוספים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022.   1. תקנים חדשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית שפורסמו במהלך שנת 2022 […]

עסקאות במקרקעין – “מי מתעסק”?

בקצרה מאמר זה דן בפסק דינו של בית המשפט העליון, בעניין עמיאל לוי, בעלים של חברה פרטית שעוסקת בייבוא ושיווק, שהשקיע את רווחיו בנכסי מקרקעין במטרה להשיג תשואה על ההשקעה, בנוסף להכנסותיו השונות. לטענת שלטונות מע”מ, מובילה למסקנה כי העסקאות נשוא הערעור בוצעו על ידי “עוסק” במהלך עסקיו. בית המשפט העליון קבע כי ריבוי העסקאות […]

עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2022

בקצרה עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליוני ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליוני ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. אדם החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, יפרט בדוח אם נקט בעמדה […]

סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי – שנת 2022

בפרק זה בחרנו להביא לתשומת ליבכם מספר סוגיות ודגשים בתקינה החשבונאית הבינלאומית אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022 וכן את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2022 של משרדנו. בפרק השני והשלישי של ניוזלטר זה כללנו את הפרסומים והעדכונים בתקינה החשבונאית הבינלאומית ובפרסומי הרשות לניירות ערך אשר […]

עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך – ניוזלטר לסיכום שנת 2022

לקוחות נכבדים, אנו מתכבדים להגיש עבורכם את הניוזלטר של משרדנו לסיכום שנת 2022. הפרק הראשון של ניוזלטר זה כולל סוגיות ודגשים הקשורים לדיווח הכספי. בפרק זה בחרנו להביא לתשומת ליבכם מספר סוגיות ודגשים אשר עשויים להיות רלוונטיים עבורכם בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022, וכן את הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 […]

פרסומי הרשות לניירות ערך הקשורים לדיווח הכספי – שנת 2022

להלן עדכוני המחלקה המקצועית אודות פרסומים, החלטות והודעות של הרשות לניירות ערך אשר פורסמו במהלך שנת 2022 ועד למועד פרסום ניוזלטר זה ואשר עשויים להיות רלוונטיים ללקוחותינו בעת עריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2022. 1. פרסומים בנושאים חשבונאיים דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023 ב-5 בינואר 2023 פרסמה מנהלת מחלקת תאגידים ברשות […]

פרסומי רשת BDO לשנת 2022

לרשת BDO אתר אשר כולל פרסומים שונים ברמת פירוט משתנה החל מסקירה ממעוף הציפור של תקינה חשבונאית ועד לניתוחי עומק של הטיפול החשבונאי סוגיות חשבונאיות ספציפיות. פרסומים אלו כוללים, בין היתר, ניתוח של התיקונים האחרונים שפורסמו בתקינה החשבונאית הבינלאומית, דוחות לדוגמה ועדכון אודות ההחלטות האחרונות בפעילויות ובפרויקטים השונים של המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה-IASB) ושל […]

פודקאסט: משולש ברמודה – ישראל, סין, ארה"ב 24 ינואר 2023 בפרק השישי בסדרת הפודקאסטים עושים עסקים ישראל סין נארח את פרופסור עמיחי כהן לשיח מרתק עם אילן מאור ונבחן את מערכת היחסים המורכבת בין ישראל, סין, וארה"ב מהפן המשפטי, העסקי והפיננסי.

פודקאסט: משולש ברמודה – ישראל, סין, ארה”ב 24 ינואר 2023 בפרק השישי בסדרת הפודקאסטים עושים עסקים ישראל סין נארח את פרופסור עמיחי כהן לשיח מרתק עם אילן מאור ונבחן את מערכת היחסים המורכבת בין ישראל, סין, וארה”ב מהפן המשפטי, העסקי והפיננסי. 2023-02-09 22:37:30 Source link

אז קיצצתם את כל השומנים ומה תעשו ב2023? צמיחה בתקציב רזה: שיווק ממוקד לתוצאות טובות

24 ינואר 2023 מחקר של HBS מצא שחברות שבמהלך המיתון של 2008 חתכו בעלויות מהר והרבה ביחס לאחרות היו בעלות הסיכוי הנמוך ביותר – 21% – לצאת מהמיתון במצב טוב יותר מהתחרות כשהמצב בשוק השתפר. למעשה, החברות שהיו בעלות הסיכוי הטוב ביותר להוביל את השוק לאחר המיתון היו אלו שחתכו עלויות בצורה סלקטיבית והתמקדו בקידום […]

הכלים הטובים ביותר לחברות להתמודדות עם משבר ההיי-טק ב-2023

ענף ההיי-טק חווה זה תקופה האטה משמעותית, והתחזיות השונות לא צופות התאוששות משמעותית בטווח הזמן הקרוב. מספר הגיוסים במרבית התחומים נחתך בחדות, וחברות שכן מצליחות לגייס – מגלות שהסכומים שהקרנות והמשקיעים מציעים כיום רחוקים מאלה של השיאים הזכורים לנו בפריחה הגדולה של 2021. כתוצאה מכך, אנו רואים סגירה של פרויקטים, קיצוצי משרות ואף חברות רבות […]